Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
264.
Decyzja Nr 299/MON z dnia 14 października 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2013.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.14 13:20
Treść aktu: