Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
264.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 13:16
Treść aktu: