Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
263.
Decyzja Nr 298/MON z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie likwidacji jednostki budżetowej oraz zmiany podległości dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Wojskach Specjalnych
Minister Obrony Narodowej 2013.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.14 13:18
Treść aktu: