Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
261.
Decyzja Nr 364/MON z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu teleinformatycznego ORCHIDEA służącego do realizacji połączeń w trybie niejawnym do klauzuli TAJNE włącznie
Minister Obrony Narodowej 2015.09.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.14 10:55
Treść aktu: