Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
261.
Decyzja Nr 292/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 9. Batalionu Łączności przez 9. Batalion Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2013.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.14 13:08
Treść aktu: