Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
261.
Decyzja Nr 209/MON z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania zasobami osobowymi żołnierzy zawodowych wyznaczanych na stanowiska służbowe poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2019.12.31
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.31 07:32
Treść aktu: