Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
261.
Decyzja Nr 179/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w sprawie uzgadniania Wojskowych i Sojuszniczych Wymagań Standaryzacyjnych oraz realizacji zadań normalizacyjnych, wynikających z Programu Standaryzacyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 11:33
Treść aktu: