Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
260.
Decyzja Nr 208/MON z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
Minister Obrony Narodowej 2019.12.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.30 10:27
Treść aktu: