Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
260.
Decyzja Nr 178/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 11:28
Treść aktu: