Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 44/MON z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet
Minister Obrony Narodowej 2016.03.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.03.10 12:27
Treść aktu: