Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 25/MON z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i imienia patrona Składowi Osowiec
Minister Obrony Narodowej 2015.02.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.02 11:33
Treść aktu: