Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia oznaki specjalnej „Legia Akademicka”
Minister Obrony Narodowej 2022.02.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.24 13:00
Treść aktu: