Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 22/MON z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Ośrodka Rozpoznania Obrazowego
Minister Obrony Narodowej 2018.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.14 17:27
Treść aktu: