Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 21/MON z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2021.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.01 15:48
Treść aktu: