Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
26.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Kryptologii na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.02.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.20 11:59
Treść aktu: