Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
259.
Decyzja Nr 349/MON z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2015.09.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.14 10:52
Treść aktu: