Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
259.
Decyzja Nr 290/MON z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 44. Bazie Lotnictwa Morskiego oraz wchodzącym w jeje skład pododdziałom
Minister Obrony Narodowej 2013.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.10.14 13:05
Treść aktu: