Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
259.
Decyzja Nr 177/MON z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień w Polskich Kontyngentach Wojskowych w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.21 11:27
Treść aktu: