Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
258.
Decyzja Nr 197/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego za 2011 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.07.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.07.05 10:33
Treść aktu: