Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
258.
Decyzja Nr 176/MON z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.15 15:34
Treść aktu: