Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
257.
Decyzja Nr 207/MON z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.24 08:40
Treść aktu: