Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
257.
Decyzja Nr 175/MON z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.15 15:27
Treść aktu: