Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
256.
Decyzja Nr 354/MON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.09.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.07 11:48
Treść aktu: