Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
256.
Decyzja Nr 206/MON z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.24 08:37
Treść aktu: