Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
255.
Decyzja Nr 353/MON z dnia 7 września 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2015.09.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.07 11:47
Treść aktu: