Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
255.
Decyzja Nr 205/MON z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.12.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.11 14:41
Treść aktu: