Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
255.
Decyzja Nr 174/MON z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.12.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.13 11:20
Treść aktu: