Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
254.
Decyzja Nr 173/MON z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie blokowania wydatków w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.12.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.09 12:27
Treść aktu: