Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
253.
Decyzja Nr 351/MON z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania resortowego zespołu do spraw monitorowania wykonywania zadań określonych w Straregii współpracy resortu obrony narodowej z Ukrainą
Minister Obrony Narodowej 2015.09.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.09.01 11:09
Treść aktu: