Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
253.
Decyzja Nr 203/MON z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.12.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.11 12:33
Treść aktu: