Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
253.
Decyzja Nr 172/MON z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.12.08 12:10
Treść aktu: