Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
252.
Decyzja Nr 345/MON z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.08.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.27 11:26
Treść aktu: