Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
252.
Decyzja Nr 205/MON z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.12.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.28 08:13
Treść aktu: