Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
252.
Decyzja Nr 202/MON z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce
Minister Obrony Narodowej 2019.12.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.11 12:30
Treść aktu: