Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
251.
Decyzja Nr 339/MON z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie odwołania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.08.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.08.27 11:25
Treść aktu: