Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
251.
Decyzja Nr 204/MON z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2017.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.21 12:12
Treść aktu: