Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
251.
Decyzja Nr 201/MON z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.12.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.05 09:54
Treść aktu: