Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
250.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego
Minister Obrony Narodowej 2014.07.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.25 13:07
Treść aktu: