Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
250.
Decyzja Nr 203/MON z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.12.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.21 12:03
Treść aktu: