Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
250.
Decyzja Nr 200/MON z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2019.12.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.04 11:30
Treść aktu: