Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Decyzja Nr 23/MON z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie realizacji postanowień Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
Minister Obrony Narodowej 2015.01.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.23 12:08
Treść aktu: