Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Decyzja Nr 21/MON z dnia 9 marca 2018 r w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
Minister Obrony Narodowej 2018.03.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.14 17:25
Treść aktu: