Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Decyzja Nr 18/MON z dnia 18 lutego 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie
Minister Obrony Narodowej 2019.02.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.02.19 13:32
Treść aktu: