Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
25.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powolania Zaspołu do Spraw Koordynacji Przygotowań do Konferencji w Zakresie Obrony Przeciwrakietowej w 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.12 10:43
Treść aktu: