Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
249.
Decyzja Nr 199/MON z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia kierownika jednostki budżetowej Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2019.12.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.04 11:28
Treść aktu: