Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
249.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaki specjalnej etatowych patroli saperskich
Minister Obrony Narodowej 2021.11.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.29 14:08
Treść aktu: