Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
248.
Decyzja nr 299/MON z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.07.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.07.23 12:04
Treść aktu: