Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
248.
Decyzja Nr 201/MON z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.12.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.12.15 12:22
Treść aktu: