Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
248.
Decyzja Nr 198/MON z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.12.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.12.04 08:42
Treść aktu: