Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
248.
Decyzja Nr 168/MON z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie podporządkowania jednostek organizacyjnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikom komórek organizacyjnych
Minister Obrony Narodowej 2021.11.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.11.29 13:51
Treść aktu: